Make your own free website on Tripod.com
 
PLANET BUMI

 
 

 Jarak dari matahari ( km )
 150
 Diameter ( x 1000 km )
 12.5
Ketumpatan (air = 1 )
 5.5
Masa Putaran ( hari di bumi )
 1.00
Masa edaran ( tahun di bumi )
 1.00
Graviti ( Bumi = 1 )
 1.00
Jisim ( Bumi = 1 )
 1.00
Bilangan satelit 
 1
ciri-ciri:
1. Planet tunggal dalam sistem suria sesuai untuk kehidupan
    kerana:
     a. atmosferanya sesuai untuk kehidupan
     b. air yang banyak pada permukaan
     c. julat suhu yang sesuai di permukaan untuk kehidupan
2. Bumi mempunyai hanya satelit dipanggil bulan

3. Bumi mengenakan daya tarikan graviti 10N/kg
 undur


 
 
 
 
 
 
  Diameter


Daya tarikan


Ketumpatan


Bilangan satelit


Masa untuk mengelilingi matahari