Make your own free website on Tripod.com
 
PLANET UTARID
 
 Jarak dari matahari ( km )
58
 Diameter ( x 1000 km )
4.8
Ketumpatan (air = 1 )
5.4
Masa Putaran ( hari di bumi )
58.6
Masa edaran ( tahun di bumi )
0.24
Graviti ( Bumi = 1 )
0.37
Jisim ( Bumi = 1 )
0.06
Bilangan satelit 
0undur