Make your own free website on Tripod.com
 
PLANET NEPTUN
 

 Jarak dari matahari ( km )
 4496
 Diameter ( x 1000 km )
 50
Ketumpatan (air = 1 )
 1.8
Masa Putaran ( hari di bumi )
 0.75
Masa edaran ( tahun di bumi )
 164.75
Graviti ( Bumi = 1 )
 1.53
Jisim ( Bumi = 1 )
 17.20
Bilangan satelit 
 8

    Ciri-ciri:

  1. Berwarna hijau dan tidak mempunyai permukaan 
      pepajal  yang jelas

  2. Dikekelingi oleh 4 gelang

  3. Atmosferanya terdiri dari metanaundur