Make your own free website on Tripod.com
 
PLANET PLUTO
 

 Jarak dari matahari ( km )
 5946
 Diameter ( x 1000 km )
 3
Ketumpatan (air = 1 )
 1.1
Masa Putaran ( hari di bumi )
 6.4
Masa edaran ( tahun di bumi )
 248.4
Graviti ( Bumi = 1 )
 0.05
Jisim ( Bumi = 1 )
 0.0025
Bilangan satelit 
 1

  Ciri-ciri:

  1. Paling kecil dan paling jauh dari matahari

  2. Permukaannya sangat sejuk . Seperti atmosferanya ianya 
      terdiri daripada metana

  3. Suhu permukaannya adalah kira-kira -240oCundur