Make your own free website on Tripod.com
 
MATAHARI
 
 

 

 Jarak dari matahari ( km )
 -
 Diameter ( x 1000 km )
 1392
Ketumpatan (air = 1 )
 1.5
Masa Putaran ( hari di bumi )
 27
Masa edaran ( tahun di bumi )
 -
Graviti ( Bumi = 1 )
 28
Jisim ( Bumi = 1 )
 300000
Bilangan satelit 
 9 (planet)

  Ciri-ciri:

   1.  Pusat sistem solar

   2.  Setiasa terbakar menghasilkan haba dan cahaya yang 
        banyak. Pembakaran ini berlaku secara termonuklear.

    3. Atmosferanya terdiri dari korona, kromosfera dan 
        fotosfera.

   undur