Make your own free website on Tripod.com
 
IKATAN KIMIA

Apabila dua atau lebih zarah berpadu ianya menghasilkan zarah baru  yang mengikat zarah-zarah tersebut. Tindakbalas boleh berlaku jika keadaan hasil zarah lebih setabil dari zarah tindakbalasnya. Kestabilan zarah ini boleh dibandingkan dengan  gas-gas adi ( unsur kumpulan    VIII )  yang mempunyai konfigurasi elektron duplet atau oktet.
 
 
 
 IKATAN KOVALEN

Apabila dua atau lebih zarah bukan logam  yang bersifat elektronegatif, kedua-dua zarah perlu meneima elektron untuk mencapai konfigurasi elektron gas adi terdekat. Untuk mengatasi keadaan ini kedua-dua zarah mengongsi elektron.

Contohnya dua atom hidrogen yang berpadu menghasilkan molekul hidrogen. Elektron yang dikongsi mempunyai konfigurasi elektron menyerupai gas adi helium, He.
 
 
 

atom hidrogen, H
KONFIGURASI ELEKTRON H : 1
atom hidrogen, H 
KONFIGURASI ELEKTRON H : 1
 
 molekul hidrogen, H2
KONFIGURASI ELEKTRON H2 : 2undur  latihan<sedang dibina>