Make your own free website on Tripod.com
 
 
ORGANISMA UNISEL

 Organisma  unisel mempunyai satu sel sahaja . Ianya terlalu seni  dan hanya boleh dilihat dengan mikroskop . Biasanya organisma ini tinggal dalam air atau kawasan yang lembab. Segala aktiviti hidup adalah satu selnya sahaja. Ini mencadangkan sel ialah unit asas benda hidup.
 
 

PARAMESIUM
BAKTERIA
AMOEBAundur