Make your own free website on Tripod.com
 
SUSUNAN ZARAH DALAM KEADAAN JIRIM PEPEJAL , CECAIR DAN GAS
 
 
Di dalam teori kinetik jirim , jirim dikatakan terdiri dari zarah-zarah diskrit yang sentiasa bergerak.
Ide-ide utama teori kinetik jirim ialah:

1. Semua jirim terdiri dari zarah diskret yang sangat halus tidak kelihatan
2. Zarah-zarah bahan yang berlainan mempunyai saiz yang berlainan
3. Zarah-zarah dalam sebarang keadaan jirim sentiasa bergerak
4. Apabila suhu ditingkatkan, pergerakan zarah meningkat dan dengan ini tenaga 
    kinetiknya pun meningkat.

Simulasi di bawah menunjukkan keadaan zarah-zarah molekul air dalam pepejal cecair dan gas.
Setiap  mewakili 1 molekul air
 
zarah air dalam pepejal (ais)
zarah air  dalam cecair (air)
zarah  air dalam gas(stim)

PENERANGAN
 
 
JIRIM SUSUNAN ZARAH RUANG DIANTARA  ZARAH DAYA TARIKAN ANTARA ZARAH KANDUNGAN TENAGA ZARAH POSISI ZARAH JENIS GERAKAN ZARAH KEMAMPATAN BAHAN ISIPADU BAHAN RUPABENTUK BAHAN KETUMPATAN
PEPEJAL
rapat dan
teratur
kecil
kuat#1
rendah*1
tetap
bergetar dan berpusing
sukar
tetap
tetap
tinggi
CECAIR 
tak bersentuh
dan teratur
kecil
sederhana
lebih dari pepejal
beralih
getaran, putaran dan beralih
sukar
tetap
ikut sebahagian bekas
tinggi
GAS
berpisah dan tak teratur
besar
lemah#2
tinggi*2
bebas
getaran, putaran dan beralih
rendah
mudah
ikut keseluruhan bekas
rendah

catatan
 
*1. lebih rendah dari daya tarikan antara zarah(#1), oleh itu tidak dapat mengatasinya
*2. lebih tinggi dari daya tarikan antara zarah (#2), oleh itu dapat mengatasinyadan zarah 
     bergerak bebas 
 3. Ketumpatan cecair hampir sama dengan ketumpatan pepejal. Olehitu purata tenaga zarah dalam 
     kedua-dua jirim adalah hampir sama.
 4. Perbezaan tenaga antara pepejal dan cecair adalah lebih kecil dari perbezaan tenaga  antara 
    cecair dan gas


undur  latihan <sedang dibina>