Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
SEL TUMBUHAN

Sel tumbuhan berbeza dari sel haiwan dalam aspek-aspek berikut:
 
  a) sel tumbuhan mempunyai dinding sel 
      menyebabkan ianya mempunyai bentuk 
      yang tetap

  b) sel tumbuhan mengandungi kloroplas

  c) mempunyai granuk kanji

  d) sel tua akan membentuk vakuol
 
 

               
                 a

                  bundur